Biltransport - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Biltransport

Tømmertransporten på veg foregår med spesialbygde tømmervogntog. De fleste av disse består av en treakslet tømmerbil og en fireakslet tømmertilhenger hvor det er plass til én normal tømmerlengde på bilen og to tømmerlengder på tilhengeren. Tillatt vogntoglengde og totalvekt for tømmervogntog er 24 meter og 60 tonn.

På Vestlandet foregår det meste av transporten fortsatt med seksakslede tømmervogntog med såkalt «korthenger» hvor det bare er plass til én tømmerlengde på bilen og én lengde på tilhengeren.

Restriksjoner på vegnettet fører til at faktisk totalvekt i de fleste tilfeller blir lavere enn 60 tonn. På veger hvor tillatt vogntoglengde er 19,5 meter, vil maksimal totalvekt være 50 tonn. På veger hvor tillatt vogntoglengde er 12,4 eller 15 meter, vil maksimal totalvekt være 26 tonn. Lengderestriksjoner har derfor meget store konsekvenser for transportkostnadene.

Også begrensninger på aksellast og tillatt totalvekt har store konsekvenser for transportkostnadene. Et tomt tømmervogntog har vanligvis en egenvekt omkring 22 tonn. Når tillatt totalvekt er 60 tonn, vil nyttelasten være 38 tonn. Hvis tillatt totalvekt reduseres til 50, eller til 40 tonn, reduseres nyttelasten til henholdsvis 28 eller 18 tonn. Dette innebærer at nyttelasten blir mer enn halvert når tillatt totalvekt reduseres fra 60 til 40 tonn.